Hafizi Mostara i bliže okoline

Riječ hafiz je glagolski pridjev (particip) aktivni od arapskog glagola hafiza, jahfazu, hifzun, što znači čuvati ili nešto napamet naučiti. Leksičko značenje riječi hafiz je, dakle, čuvar ili koji zna nešto napamet. Ova riječ se dodaje uz ime svakog muslimana koji napamet zna cijeli Kur'an. Kur'an je Božija knjiga koja je objavljena posljednjem Božijem poslaniku Muhamedu a. s. Napisana je na arapskom jeziku i čini sintezu svih ranijih objava: Zebura, Tevrata i Indžila. Vjerovanje Božijih knjiga (kitaba) spada u osnovne istine islamske vjere (imanske šartove). Kur'an je objavljivan postepeno i to objavljivanje trajalo je pune 23 godine.

 Pročitaj više

Doprinos hafiza Ćamila Silajdžića izučavanju kiraeta

Hafiz Ćamil ef. Silajdzić (1916-1997) bio je čuveni muderris u Gazi Husrev-begovoj medresi (1959-1979). Također je obavljao dužnost drugog imama Gazi Husrev-begove džamije u drugoj polovini 20. stoljeća. Posebno zanimljiv i naučno primamljiv jeste Silajdzićev rad na polju kur'anskih nauka te njegova uloga muderrisa jer se često u usmenim predanjima spominje kao izuzetno uspješan nastavnik kira­eta i vrstan pedagog. Većinu svog rada i Zivota hfz. Ćamil ef. Silajd­zić posvetio je izučavanju i učenju Kur'ana, posebno kiraeta.

 Pročitaj više