Hifz i motivacija za učenje

Istinskom vjerniku učenje Kur'ana ne može dosaditi niti se može zasititi njegovog učenja, za razliku od ostalih knjiga koje nakon čitanja postaju manje zanimljive. Upravo se u tome ogleda jedna od nadnaravnosti Allahove objave. Vođeni tim osjećajem, od prvih dana Objave muslimani su učili i pamtili kur'anski tekst djelomično ili u cijelosti. Muhammed, a. s, pamtio je ono što bi mu melek Džibril, a. s, donosio i ne bi zaboravljao, a potom bi to prenosio na druge, koji su s oduševljenjem slušali i srčano prihvatali Allahov govor.

 Pročitaj više

Tedžvid h. hafiza Asima-ef. Sirće

Među dvanaest udžbenika iz oblasti tedžvidske nauke napisanih na bosanskome jeziku nalazi se i rukopis h. hafiza Asima-ef. Sirće. On je jedini kod nas pokušao definirati tedžvidska pravila kroz stihove. Radeći kao muderris kira'eta u Gazinoj medresi, stihove je arebicom pisao na tabli, a učenici su prepisivali. Da bi oblast tedžvida učenicima bila zanimljivija, h. hafiz Sirćo je na časovima stihove učio „mevludskom melodijom". Jedan od učenika h. hafiza Asima, Omer-ef. Štulanović sačuvao je ovaj Tedžvid i poklonio nam jedan primjerak, na čemu mu srdačno zahvaljujemo.

 Pročitaj više

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur’ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama, itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadisa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno Kur’an uče i žive u duhu njegovih poruka, pouka i uputa.

 Pročitaj više

Doprinos hafiza Ćamila Silajdžića izučavanju kiraeta

Hafiz Ćamil ef. Silajdzić (1916-1997) bio je čuveni muderris u Gazi Husrev-begovoj medresi (1959-1979). Također je obavljao dužnost drugog imama Gazi Husrev-begove džamije u drugoj polovini 20. stoljeća. Posebno zanimljiv i naučno primamljiv jeste Silajdzićev rad na polju kur'anskih nauka te njegova uloga muderrisa jer se često u usmenim predanjima spominje kao izuzetno uspješan nastavnik kira­eta i vrstan pedagog. Većinu svog rada i Zivota hfz. Ćamil ef. Silajd­zić posvetio je izučavanju i učenju Kur'ana, posebno kiraeta.

 Pročitaj više