Tefsirski aspekt kiraeta

Kira'etima Kur'ana muslimani su poklanjali veliku pažnju od vremena Poslanika, s.a.w.s., i njegovih ashaba pa sve do naših dana. Tokom povijesti, veliki broj muslimanskih učenjaka predano je radio na istraživanju svih aspekata kur'anskoga govora ostavljajući iza sebe pisana djela na kojima će nicati generacije učenika, studenata, istraživaca i znanstvenika, djela koja muslimani ljubomorno čuvaju i na koja mogu biti ponosni.

 Pročitaj više